.Net-utvikling

Praktisk utnyttelse av .Net plattformen og Azure
Vi utnytter potensialet i Microsoft teknologien enten det er .Net Core eller Azure-baserte microtjenester.

Ciber er sertifisert med Gold Competency for Application Development og Silver Competency for Cloud Plattform, med et tett samarbeid med Microsoft på mange områder. Vi arbeider aktivt med sertifisering som en del av vår faglige utvikling.

 

Skyløsninger og microtjenester

Et viktig satsningsområde for oss er skyløsninger baser på Microsoft Azure. Her arbeider vi aktivt med flere kunder og tett med Microsoft for å fremme beste-praksis. For oss er skyløsninger et naturlig videre skritt for å effektivisere dagens IT løsninger, men det krever også et bevisst forhold til sikkerhet og gode prinsipper for oppdeling av løsningene som for eksempel micro services.

 

.Net Core

Vi holder oss løpende oppdatert om nyhetene i Microsofts utviklingsplattform inklusive .Net Core.

 

Aktivt fagmiljø

I tillegg til å arbeide aktivt sammen med Microsoft arrangerer vi Ciber Practice Update (CPU), en intern utviklerkonferanse, to ganger i året. Her deltar alle fagpraksisene og bidrar med presentasjoner og dypdykk innenfor sine respektive områder. CPU er en populær dag i Ciber hvor man får et innblikk i trender og spennende teknologi og avsluttes tradisjonen tro med felles middag og sosialt hygge.