Java-utvikling

Fokus på solid arkitektur og smidige DevOps prosesser
Spisskompetanse på DevOps og moderne arkitektur med bruk av containers og micro tjenester

Gjennom mange spennende oppdrag har vi opparbeidet solid erfaring på moderne rammeverk og arkitekturprinsipper.

Vi har erfaring fra et bredt kundespekter som favner både offentlige og private aktører som f.eks Statens vegvesen, Landbruksdirektoratet, Oslo kommune, Difi, SpareBank1 og Nordea for å nevne noen.

 

Containers

For oss har bruken av container-teknologi gjort det mer fleksibelt å arbeide med systemutvikling, og ikke minst å sikre god testing av applikasjonene i ulike miljøer. Vi bruker nå Docker i de fleste av prosjektene våre med meget gode erfaringer. For oss er bruken av container-teknologi og orkestrering med for eksempel Kubernetes, en integrert del av vårt DevOps miljø.

 

DevOps & Smidig metodikk

Vi har lang erfaring med smidig utvikling og ser DevOps som en naturlig forlengelse av smidig arbeidsmetodikk der utvikling tar et større ansvar også for utrulling, orkestrering og drift av løsningene, og der oppsplitting i mindre, selvstendige tjenester (microservices) er en del av våre prosesser.

Hos Ciber er det også tette bånd mellom den tekniske gjennomføringen av prosjekter og hvilken metodikk som blir benyttet for å synliggjøre, gjennomføre og styre utviklingsløpet. Ciber har sterk kompetanse på bruken av Smidig metodikk som Scrum og Kanban.

 

Aktivt fagmiljø

Hver måned arrangeres det praksismøter som fokuserer på ett eller flere av våre satsningsområder og vi er hele tiden på jakt etter nye ildsjeler som kan bidra til å styrke praksisarbeidet.

Det arrangeres CPU ( Ciber Practice Update ) to ganger i året og dette er å anse som et utvidet praksismøte der hver fagpraksis fordyper seg innenfor sine domener gjennom en hel dag og som avsluttes med en felles middag og litt teambuilding. Som medlem i JavaFagpraksis vil du bli tett knyttet opp i tett samarbeide med andre gjennom smidige utviklingsløp og vil bli en del av et aktivt og engasjert fagmiljø.