Frontend-utvikling

Brukergrensesnitt som inspirerer og skaper flyt
Vi ønsker å lage brukergrensesnitt som er snappy, pene og gir den beste brukeropplevelsen. Da er gode tekniske løsninger viktig.

Teknologi

Vår frontend utvikling fokuserer primært på html, css og Javascript. Det skjer mye spennende innenfor alle disse tre.

 

Når det gjelder html er det spesielt viktig å skrive symantisk korrekt html med så mye informasjon som mulig. Hensikten er at nettsiden skal bli universelt utformet og dermed lettlest for både skjermlesere og søkemotorer.

 

Når det gjelder CSS bruker en i dag som regel et utvidelsesspråk som enten SASS eller Less, dette gir større muligheter til å holde en ryddig kodebase – som selvsagt er viktig i større prosjekter. I CSS landskapet dukker det også stadig opp nye ting som nå f.eks flexbox og CSS grid, her gjelder det å holde seg oppdatert på hva som eksisterer og hvilke nettlesere som støttes.

 

Det er stadig stor dynamikk i utviklingen av rammeverk og beste-praksis for Javascript. Det er mye fokus både på Angular 2 og på React, men også Vue.js og Node.js gir spennende muligheter.

 

Responsive løsninger og Progressive Web Apps (PWA)

Vi har lang erfaring fra arbeidet med responsive webløsninger i tett samarbeide med UX gruppen hos oss. Nå har vi fått øynene opp for PWA. Vi liker PWA. Vi synes det gir oss enda bedre mulighet til å lage dynamiske brukervennlige løsninger på en enkel måte. Løsninger med funksjonalitet med karakteristika som ligner de vi kjenner fra native apps.

 

Fagpraksis

I Ciber mener vi at frontend er ekstremt viktig, vi er elsker å lage brukergrensesnitt som er snappy, pene og gir den beste brukeropplevelsen. Derfor har vi en egen fagpraksis for nettopp frontend, den er viktig fordi det skjer veldig mye i front-end landskapet, det er stadig nye teknologier og designtrender en bør være oppdatert på.

 

Denne fagpraksisen eksisterer for å utforske og lære om frontendteknologi utover det en får erfare i prosjekt. I fagpraksisen lærer vi av hverandre og leker oss med den teknologien vi ønsker fordi den er relevant for fremtidige prosjekter og vi synes den er spennende.

 

Fagpraksisen har omtrent fem møter i halvåret der læreformen kan variere. Det kan være den klassiske presentasjonen eller det kan være mer «hands on» med hackathon eller et faktisk prosjekt som går over flere fagkvelder. Noen ganger leies det inn eksterne kursholdere for å snakke om noe vi kanskje ikke besitter så mye kompetanse på selv.

 

I 2017 har læreformen vinklet seg mer mot «hands on» der vi både har har arrangert hackathon med valgfri teknologi og produkt i tillegg til å jobbe med et prosjekt for en reell kunde.

 

I tillegg til javascript rammeverk og bibliotek som React, Angular2 og Vue.js har vi interessert oss veldig for Progressive Web Apps i fagpraksisen i år.