Ciber Design Lab

Tjenestedesign, UX og tverrfaglig samarbeid sikrer den gode brukeropplevelsen
Bedre hverdag, bedre tjenester og bedre brukeropplevelser!

En intuitiv løsning med en god brukeropplevelse kommer ikke av seg selv. Experis Ciber Design Lab jobber daglig for at alle prosjekter som vi og våre kollegaer er involvert i skal resultere i gode brukeropplevelser.

 

Bruker i sentrum

 

Vårt budskap er tydelig: om man ønsker seg løsninger som løser virksomhetens behov og samtidig er brukervennlige, er det viktig å involvere brukerne i hele prosessen.

Experis Ciber Design Lab er et tverrfaglig miljø med dyktige fagfolk. Vi jobber med noen av Norges største og mest komplekse organisasjoner og selskaper. Sammen med kunder leverer vi morgendagens digitale løsninger som brukerne elsker. Våre kunder er Telia, Forskningsrådet, Gjensidige, Nordea, Statens Vegvesen og GoAhead for å nevne noen.

 

Her er noen av prinsippene vi følger for å legge til rette for utvikling av brukervennlige løsninger:


• Ha målbare mål: Vite hva vi vil med løsningen og hvordan vi skal måle at det er oppnådd.
• Ha med reelle brukere i hele prosessen: Ikke bare sidemannen eller sjefen en gang imellom.
• Brukerteste, brukerteste, brukerteste: Forbedre underveis, ikke som en ettertanke når prosjektet egentlig er slutt.
• Være smidige: Være villig til å endre funksjonalitet og prioriteringer underveis.

 

Design Thinking, Design Sprint og smidige leveranser


Vi har en helhetlig tilnærming basert på Design Thinking-prinsippene, der forståelse for behovene vi imøtekommer med tjenestene vi utvikler er viktig. Vi er faglig sterke på strategisk design, tjenestedesign, interaksjonsdesign, grafisk design, UX writing, merkevarebygging og universell utforming. Vi er eksperter på det menneskelige og prosesspådrivere og trives best i tverrfaglige teams som består av representanter fra forretning, salg, utvikling, analyse, personvern, sikkerhet m.fl.

 

Designerne våre jobber gjerne i Design Sprinter, smidige prosjekter og DesignOps, men vi tilpasser oss settingen. Vi bidrar i alle faser av tjeneste- og produktutvikling og setter brukeren i sentrum. Vi trives med utfordringer, noe som er en sterk pådriver for å stadig forbedre oss og løsningene vi utvikler.

 

Bruker

 

Aktivt Fagmiljø


Kompetansedeling er viktig for fagutvikling her i Experis Ciber. Vi utveksler og lærer av hverandre hele tiden på fysiske og digitale møteplasser. Det er tilrettelagt med utstyr, verktøy og materialer for designarbeidet som vi bruker i oppdrag. Vi deler prosjekterfaringer og sparrer med hverandre, diskuterer løsninger og holder hverandre oppdatert om siste nytt i designverdenen. Slik sikrer vi et dyktig fagmiljø, leveransefokus og et inkluderende fellesskap!

 

 

fagpraksis

Ciber Design Lab, et godt og kreativt fagmiljø som bidrar til at vi lager innovative løsninger for kundene våre.