Ciber Design Lab

Tjenestereiser og tverrfaglig UX-arbeid for den beste brukeropplevelsen
Bedre hverdag, bedre tjenester og bedre opplevelse! Men, en intuitiv løsning med en god brukeropplevelse kommer ikke av seg selv.

I Ciber Design Lab jobber vi for at alle prosjektene vi er med i skal gi gode brukeropplevelser. Alle ønsker seg selvfølgelig løsninger som samtidig løser virksomhetens behov og er brukervennlige. Hvordan får man til det i praksis? Svaret er ganske enkelt: brukerne dine inkluderes i hele prosessen. 

 

Tverrfaglige designhoder

Ciber Design Lab er et tverrfaglig miljø med dyktige fagfolk, der vi jobber med noen av Norges største og mest komplekse organisasjoner og selskap. Sammen med kunder som Bergans, Telenor, Stortinget, Helsedirektoratet og Nav leverer vi morgendagens digitale løsninger. Vi trives med utfordringer, noe som er et sterkt driv for å hele tiden forbedre løsninger. 

 

Bruker

 

Så, noen tips for å legge til rette for en brukervennlig løsning.

  • Ha målbare mål: Vite hva vi vil med løsningen og hvordan vi skal måle at det er oppnådd
  • Ha med reelle brukere i hele prosessen: Ikke bare sidemannen eller sjefen en gang i mellom
  • Brukerteste, brukerteste, brukerteste: Forbedre underveis, ikke som en ettertanke når prosjektet egentlig er slutt
  • Være smidige: Lytt til brukerne, og vær villig til å endre funksjonalitet og prioriteringer underveis
  • Helhetlig tilnærming


Vi har en helhetlig tilnærming, der forståelse for behovene vi imøtekommer med tjenestene vi utvikler er viktig. Ciber Design Lab leverer tjenester som forbedrer hverdagen gjennom tjenester som folk vil bruke og gir fantastiske brukeropplevelser. Vi setter sammen tjenester ut fra hver enkelt kundes behov i det konkrete oppdraget. Noen av våre beste løsninger er innen brukeropplevelse, strategisk design, grafisk design, interaksjonsdesign og tjenestedesign.

 

Engasjert fagpraksis

Vi utveksler og lærer av hverandre hele tiden. Det er her vi eksperimenterer i størst mulig grad, så vi hele tiden tester og itererer metodene våre. Slik sikrer vi et dyktig fagmiljø, leveransefokus og et inkluderende fellesskap!

 

fagpraksis

Vi mener at et godt og kreativt arbeidsmiljø er noe av det som bidrar til at vi lager innovative løsninger for kundene våre. 

 

Det fysiske

Vi har et eget område på huset som er tilrettelagt med veggplass, utstyr, materialer og plass til utfoldelse. Sammen har vi kartlagt behovene våre, og med noen dugnader har vi laget et område som inspirerer arbeidet vårt. Her jobber vi, eksperimenterer, sparrer, deler, tegner og sitter sammen. Dette er basen vår, velkommen!

 

Det digitale

Vi har også et digitalt område der vi deler alt fra arbeid, metoder, blogger eller presentasjoner. Dette er i kontinuerlig utvikling og er et bibliotek med relevant kunnskap for fagområdene våre. Vi bruker også Slack og andre verktøy for å hele tiden oppdatere hverandre på spennende ting.

 

Det mellommenneskelige

Vi har bla. fellesdager der vi sitter sammen i Ciber Design Lab for å dele og lære av hverandres erfaringer. På fagdagene går vi i dybden på temaer vi selv eller kundene er opptatt av for tiden. Noen tema er beste praksis, andre er presentasjoner fra kolleger, eller kurs der vi henter inn eksterne som kan mate inn nye tankesett eller metoder vi ønsker å utvikle.

 

Vi har Stand up hver fredag morgen der vi går gjennom uka, oppdaterer praksisen med viktige nyheter eller informasjon. Her kan vi ta opp ting eller sparre med dyktige kolleger. Dette er en time som formes av Ciber Design Lab, og innholdet varierer fra gang til gang. 

 

utvikling

Disse tre faktorene, det fysiske, mellommenneskelige og digitale gir oss et viktig felleskap og et yrende fagmiljø! Vi drodler og prøver nye ting for å sikre kontinuerlig utvikling av kompetansen vår.