Applikasjonsforvaltning

Vi tar ansvar for forvaltning og videreutvikling av dine applikasjoner
Med vårt forvaltningskonsept sikrer vi pålitelige applikasjoner med forutsigbare kostnader og god fleksibilitet for fremtiden!

Ciber har lang erfaring med forvaltning av både offentlige og private virksomheters applikasjoner. Gjennom samarbeidspartnere leverer vi også hosting- og driftstjenester.

 

Organisering

Overordnet er Cibers forvaltningsleder ansvarlig for alle avtaler og tjenester som leveres innenfor applikasjonsforvaltning. Våre forvaltningsavtaler er delt inn i porteføljer basert på kunde/-løsninger og hver portefølje har sin porteføljeansvarlig/teamleder.

Vi har dedikerte ressurser som ivaretar både proaktivt vedlikehold og feilrettinger og ikke minst videreutvikling av systemene. Porteføljene består av et kjerneteam, ofte bestående av arkitekter, utviklere og testere, samt dedikerte ressurser fra vårt ressursteam.

Organisasjonen består også av vårt kundesenter som er felles for alle porteføljer, et delt ressursteam som styrker kjerneteamene ved spesielle behov. Organisasjonen kan også skaleres med ekspertise fra våre profesjonelle forretningsrådgivere, våre partnere, near-shore ressurser eller andre ressurser i moderselskapet (ManpowerGroup).

 

 

Feilretting

Feil som fører til funksjonelle eller tekniske problemer løses. Ofte er både garanterte respons- og løsningstider avtalt i henhold til statens standardavtaler for vedlikehold (SSA-V). Vanligvis skjer dette innenfor normal arbeidstid (man-fre, 8-16) men beredskap utover dette kan også avtales.

 

Proaktivt vedlikehold

Her jobber Ciber aktivt med å foreslå systemtekniske forbedringer som vil sørge for at systemet er robust tilgjengelig over tid.

 

Identifisering av teknisk gjeld med anbefaling og eventuelt utbedring er sentrale elementer.

 

Videreutvikling

Våre dyktige arkitekter, utviklere og testere er tilgjengelige når det er behov for bistand i forbindelse med funksjonelle eller tekniske endringer. Dette kan være alt fra små tilpasninger til større endringer/prosjekter som følger av kundens behov for ny funksjonalitet, tilpasning til lovpålagte krav eller utbedring av teknisk gjeld.

Eksempel på kundetilpasset prosess for leveranseplanlegging

 

Ved større endringer kan det settes sammen større eller mindre team som kan styres av koordinatorer eller prosjektledere med god kunnskap om anerkjente standarder og metoder som Prince2, Canban og Scrum.

 

Brukerstøtte

Ciber leverer brukerstøtte tilpasset kundens krav. Dette kan være alt fra 1.linje brukerstøtte til sluttbruker eller tilpasset 2.-/3.linje brukerstøtte til kundens egen drifts- eller forvaltningsorganisasjon.

 

Samhandling

En viktig del av Cibers forvaltningstjenester er å opprettholde god kundedialog. Ofte avtales regelmessige møter for gjennomgang av status på tjenestene som leveres. I tillegg avtales også møter på taktisk og strategisk nivå, hvor mer langsiktige mål settes og hvor Ciber bidrar med ekspertise i forhold til porteføljestyring og strategiveiledning.