Test og testledelse

Fra krav til kvalitet. Helhetlig test og testledelse
For oss er test synonymt med kvalitet. Vi tilbyr erfarne testledere og testere som er spesialister på å finne feil og mangler tidlig og sikre et helhetlig kvalitetsfokus gjennom hele prosjektet.

Våre fagfolk kan bekle en rekke forskjellige roller og kan gå inn i hvilket som helst type prosjekt enten på leverandørsiden eller på kundesiden. Ciber har lang erfaring i forvaltningsprosjekter og systemutviklingsprosjekter. Våre fagfolk er ISTQB sertifisert og har lang erfaring innen testing.

 

Metodikk

Cibers testmetodikk baserer seg på ISTQB og egner seg også godt i smidige prosjekter. Våre konsulenter er erfarne og tilpasningsdyktige og evner å ta i bruk kundens egne metoder og rammeverk.

 

Testrådgivning

Ciber kan ta rådgivningsrollen i din organisasjon, vi kan hjelpe med å analysere behov og implementere testprosesser, prosedyrer, policyer og strategier slik at din organisasjon oppnår ønskede kvalitetsmål. Ciber tilbyr rådgivning for alle områder innen test og kvalitetssikring. Eksempler på dette er:

 

 • Analysere behov
 • Etablere Test policy
 • Etablere Teststrategi
 • Etablere testprosesser
 • Etablere malverk
 • Anbefaling av Testverktøy
 • Forbedring av testmetodikk
 • Etablering av testsenter

 

Test og Testledelse

Ciber kan gå inn i alle faser på et prosjekt og sørge for effektiv ledelse og styring. Våre fagfolk på området vil sørge for at testgjennomføringen blir utført slik kunden ønsker det. Målet vårt er å kunne opplyse, vurdere, analysere og rapportere riktig kvalitet på en leveranse uansett hvor i syklusen vi befinner oss. Eksempler på hva vi kan gjøre er:

 

 • Utarbeidelse av testplaner og testtilfeller
 • Klargjøring av testdata og testmiljøer
 • Koordinere og lede testaktiviteter i alle faser
 • Rapportering, korrekt beslutningsgrunnlag
 • Anbefaling, implementering og opplæring i bruk av testverktøy
 • Testautomatisering

 

Testautomatisering bidrar til effektiv testing av både logikk og brukergrensesnitt som egner seg godt i en tid med hyppige leveranser og kort tid fra utvikling til produksjon. Beslutningen om å ta i bruk testautomatisering eller ikke er krevende. Ciber kan bistå med både kost/nytte vurdering og gjennomføring av testautomatisering. Vi anbefaler relevante verktøy for testutvikling for slik å sikre kostnadseffektiv testing i organisasjonen.

 

Ytelsestesting

Samfunnskritiske og forretningskritiske systemer, applikasjoner og infrastruktur er blitt en viktig del av hverdagen. Det å kunne være bevisst på hvilken kapasitet og ytelse en løsning har før den settes i drift er viktigere enn noen gang. Ytelsestesting bidrar med å finne flaskehalser og kapasitetsutfordringer i applikasjonen, infrastruktur og integrasjoner. Ytelsestesting er en spesialitet hvor våre fagfolk vil kunne hjelpe til med å anbefale metodikk og verktøy, samt gjøre målinger for å sikre stabil drift i din organisasjon.