Prosjektledelse & leveranser

Kombinerer det beste fra PRINCE2, Scrum og Kanban
Vi har erfarne prosjektledere som kombinerer det beste fra PRINCE2, Scrum og Kanban som kan hjelpe deg å sikre ditt prosjekt. Vi tar også selv helhetsansvar for prosjektleveranser basert på samme metodiske praksis som gir fleksibilitet, men samtidig sikrer forutsigbarhet.

I våre egne leveranseprosjekter tar vi forretningsmessig ansvar for utviklingsarbeidet, og utøver prosjektledelse med ansvar for estimater/budsjetter, underleverandører og delprosjekter. Vi har erfaring med ulike typer kontrakter og gjennomføringsmetoder, men vil argumentere for utvikling basert på smidige metoder og kontrakter tilpasset dette.

 

På kundesiden er våre konsulenter ofte engasjert som prosjektledere i kundens mottaksprosjekter, og bistår med oppfølging av leverandør og kundens interne fagressurser i arbeidet med prosessutvikling, opplæring, test, akseptanse og godkjenning av leveranser. Ciber leverer også strategisk rådgivning med fokus på forretnings- og prosessanalyser, organisasjonsutvikling og endringsledelse. I tillegg har Ciber kompetanse og erfaring med utredning og programledelse i større omstillings- og endringsprosesser.

 

I andre typer bistandsoppdrag leverer vi prosjektledelse av forprosjekter i kombinasjon med anskaffelsesfaglig og funksjonell rådgivning.

 

Metodikker

 

Ciber benytter den anerkjente PRINCE2® metodikken for gjennomføring, styring og kvalitetssikring av prosjekter. Den gir en konsistent gjennomføringsmetodikk for å styre prosjekter uavhengig av prosjektenes type, omfang og karakter og kan dermed tilpasses den enkelte kundes behov og ønsker.

 

Ciber har god erfaring med smidig systemutvikling i våre utviklingsprosjekter, og kombinerer smidig utviklingsmetodikk med PRINCE2® prosjektstyringsmetodikk. Prosjektledelse, samhandling med styringsgruppen og rapportering tilpasses PRINCE2® metodikk, mens systemutviklingen skjer etter smidige prinsipper som Scrum eller Kanban.

 

Fagpraksis

 

I tillegg til å være et eget tjenesteområde er prosjektledelse også en egen fagpraksis i Ciber. Prosjektlederpraksisen er relativt stor og aktiv, og tar sikte på å bygge opp og dele kunnskap internt i praksisen og til andre praksiser. Praksisen jobber for at avstanden mellom erfaringsnivå, domener, fagområder og ikke minst mellom praksismedlemmene, er så kort som mulig. På denne måten sikrer vi felles forståelse og kort vei til kunnskap og bistand når det er nødvendig

 

For tiden jobber praksisen med å bygge opp kompetanse på smidig prosjektledelse og praktisk prosjektlederarbeid, samtidig som vi vedlikeholder en faglig verktøykasse for konsulenter som er nye i rollen som prosjektledere eller trenger påfyll av kompetanse. Gjennom året har vi praksismøter ca. en gang i måneden, samtidig som vi arrangerer frokostseminarer og deltar på kurs og meetups.