Funksjonell rådgivning

Vi hjelper deg med behovsanalyse, spesifikasjonsarbeide og løsningsdesign
Våre funksjonelle rådgivere har som oppgave å hjelpe virksomheter å realisere sine mål gjennom å omdanne behov til verdiskapende tjenester og løsninger.

Teknologi og samfunn er i rivende utvikling med stadig nye utfordringer. Vi sørger for at beslutninger forankres fortløpende, at faglige og lovpålagte krav ivaretas, og at det alltid er virksomhetens reelle behov som realiseres.

 

Tjenester

Funksjonell rådgivning er et bredt og mangfoldig fagområde. Vi skaper gode løsninger for banksektoren, og bidrar til å sikre funksjonelle og effektive netthandelsløsninger. Og vi jobber med nyskapende og utfordrende digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

 

Våre tjenester settes sammen og tilpasses virksomhetens behov:

 

  • Nå-situasjonsanalyse
  • Funksjonelt målbilde
  • Forretnings- og prosessanalyse
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse
  • Behovsanalyser og kravspesifisering
  • Utforming av løsningsbeskrivelser
  • Sikre forankring av valgte løsninger på riktig nivå
  • Rådgiver i valg av metoder og verktøy
  • Etablering og forvaltning av produktkø

 

Fagpraksis

Funksjonell rådgivning er et eget fagområde i Ciber og er organisert som en del av praksisen Ciber Design Lab.