Rådgivning og ledelse

Experis Ciber bistår kundene med rådgivning og ledelse i digitaliseringsprosesser. Vi bidrar med kompetanse innen prosjektledelse, utredning og analyse, tjenestedesign, test og arkitektur. I tillegg har Experis Ciber et anerkjent arkiv og dokumentasjonsforvaltningsmiljø, med utviklere og arkitekter, rådgivere og foredragsholdere.

Våre konsulenter leder prosjekter og tverrfaglige teamdriver prosesser og deltar med spisskompetanse i rådgivningsoppdrag hos kundeneDigitaliseringsinitiativer lykkes når det foreligger beslutningsgrunnlag som legger til rette for virksomhetens endringsprosess. Utredning av forutsetninger, utfordringer og behov samt kartlegging av trender i markedet og hvilket mulighetsrom som finnes, bidrar til å avklare målbildet og strategiVåre rådgivere leder deg gjennom prosesser som sikrer beslutninger gjort på grunnlag av hensiktsmessige analyser og utredninger, med forankring og eierskap hos berørte interessenter.  

 

Experis Ciber vektlegger brukerorientering, stakeholder management og agile metoder tett samarbeide med forretningssiden hos kundene våre. Dette gjør vi for å sikre at vi sammen utvikler løsninger som gir sluttbruker merverdi raskt, samtidig som det bidrar til endringsevne og gevinstrealisering.   

 

Vi leverer ekspertise og verdi innen følgende tjenesteområder: 

 

  • Prosjektledelse  
  • Tjenestedesign
  • Arkitektur  
  • Test  
  • Dokumentasjonsforvaltning 

 

Våre tjenester