SAP Business ByDesign

ERP løsninger for mellomstore bedrifter
- født i skyen, oppvokst i skyen og levert fra skyen.

SAP Business ByDesign er en sky-basert, komplett integrert Enterprise Resource Planning (ERP) løsning som blant annet dekker økonomi, inngående og utgående logistikk, CRM, HR, service, timefangst, prosjektstyring, markedsføring og produksjon. 

 

Les mer her

 

SAP Business ByDesign - Startpakke for handelsbedrifter

 

Vi leser stadig i avisene om økt konkurranse. Amazon kommer til Sverige, hva betyr det for norske bedrifter? XXL ekspanderer utenfor Norden og de har god økonomi. Elektrokjedene vokser og ekspanderer. Felles for disse er at de har investert i sin IT infrastruktur. Det er to områder som er meget viktige:

 

De er kostnadseffektive

 

Alle prosesser som kan automatiseres blir automatisert. Det betyr at varer bestilles automatisk når det er behov. Alle faktureringer og postering gjøres automatisk. Er det avvik mellom bestilling og faktura lages det oppgaver til rette ressurser for å rette opp i dette. Man håndterer bare avvik manuelt og blir langt mer effektiv og kan håndtere større volum med samme bemanning.

 

De har en profil utad

 

I dagens samfunn gjøres innkjøp både i butikk, via PC eller nettbrett og telefon. Kundeopplevelsen er viktig, en kunde kan begynne bestillingen sin på telefonen og kanskje fullføre den på en PC. Begrepet «Omni-kanal» brukes for dette.

 

Hvordan kan små og mellomstore bedrifter gjøre det samme?

 

SAP Business ByDesign er en komplett ERP løsning som dekker alle de vanligste behovene for en forretning. Her er det tett integrasjon mellom forretningsprosesser og finansprosesser. Ved riktig oppsett kan den minste bedrift få en like effektiv verdikjede som de store bedriftene.

SAP Business ByDesign er en skyløsning, det betyr at man kun trenger en PC med tilgang til internett, ingen servere. Du betaler kun per bruker og kan benytte all funksjonalitet i løsningen.

SAP Business ByDesign er tett integrert med SAP Hybris som er en markedets beste Omni-Channel løsning. SAP Hybris Commerce Cloud er på samme måte som SAP Business ByDesign - en skyløsning som gjør at det er minimale behov for IT kompetanse internt.

 

Les mer her

Vil du vite mer om SAP Business ByDesign?

Kontaktinformasjon Øyvind Stensby: Tlf: 916 90 596, email: oyvind.stensby@ciber.no

 

 

SAP Certified Partner

SAP