Sikkerhetsrådgivning

Experis Ciber er din rådgiver på løsninger og spørsmål rundt informasjonssikkerhet
Våre kompetente rådgivere vil kunne hjelpe til med å etablere et system for styring av informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet.

Vi tilbyr rådgivning som er tilpasset virksomheten. Dette betyr:

  • at arbeidet med informasjonssikkerhet ikke blir mer omfattende og krevende enn nødvendig.
  • at sikkerhetsløsningene blir tilpasset det din virksomhet har behov for.

 

For å holde oversikten kan det være en god ide å samle alle krav til virksomhetens informasjonssikkerhet på ett sted: 

  • Experis Ciber hjelper til med å lage et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i et omfang som er tilpasset ditt behov.
  • Ikke for stort – ikke for lite – akkurat det du trenger.

 

Viktige elementer i et slikt ledelsessystem vil kunne være:

  • Verdivurderinger, dvs. en kartlegging av hvilke informasjonsverdier virksomheten har.
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger, dvs. svake punkter i virksomheten og hvilke risikoer de innebærer.
  • Kontroll av informasjonssikkerheten hos deg og dine leverandører. ◦Personvern for kunder og egne ansatte.