Sikkerhetsovervåking

Synlighet, oversikt og kontroll
Visste du at det tar over 200 dager fra en trusselaktør er inne i systemene dine til de blir oppdaget? I denne perioden kan de gjøre enorm skade, uten at virksomheten vet om det eller kan redusere skadeomfanget.

Det er ingenting som kan sikre oss 100% mot uønsket aktivitet, men vi kan gjøre det så vanskelig som mulig for uvedkommende å komme inn i systemene våre. For å sørge for så god oversikt og synlighet som mulig, er sikkerhetsovervåking en god løsning i tillegg til andre kjente sikkerhetsløsninger.

 

Brannmur og anti-virus stopper ulovlig trafikk, samt trusler som er kjente fra før. For å kunne oppdage «lovlig», men uønsket trafikk som slipper i gjennom brannmur og anti-virus, trenger man sikkerhetsovervåking. Da vil en også kunne finne ut hva slags skade en trusselaktør har forvoldt.

 

Gjennom partner leverer vi sikkerhetsovervåking med et overvåkingssenter med sikkerhetsspesialister og analytikere som er bemannet 24/7. Det består av følgende tjenester;

  • Kontinuerlig sikkerhetsovervåking
  • Analyse for å oppdage uønsket adferd
  • Avansert trusseldeteksjon
  • Rapportering på sårbarheter
  • Kollektivt forsvar i form av en global trusseldatabase. Hvis en trussel skulle oppstå et sted i verden, vil vi kunne begrense og stenge trusselen til andre kunder.