Cybersikkerhet

Cybersikkerhet kan oppleves som tungt å ta innover seg for mange. Dette har vi gjort noe med, ved å levere cybersikkerhet som en tjeneste, med tett oppfølging slik at du får opplevd verdi av disse tjenestene.

Vi ønsker å være din partner innenfor

  • Sikkerhetsrådgivning: hvor vi hjelper deg med styringssystemer, og andre prosesser og rutiner du trenger innenfor informasjonssikkerhet.
  • Sikkerhetstesting: hvor vi finner dine sårbarheter før andre gjør det.
  • Sikkerhetsovervåking: hvor vi følger med på kommunikasjonen på dine tjenester for å gi deg enda mer forutsigbarhet i din virksomhet.
  • Sikkerhetsarkitektur: hvor vi designer arkitekturen slik at du skal være godt sikret mot interne og eksterne trusler.
  • Sikkerhetsopplæring: hvor vi kurser deg og dine ansatte slik at dere har kompetansen dere trenger for å ta gode beslutninger

 

Les mer her: Cybersecurity

 

Ta kontakt med Morten Stoa for en uforpliktende prat på tlf: 905 89 462 

Fagpraksiser