Tag: 'Dokumentasjonsforvaltning'

Brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning

Utvikling av ny selvbetjeningsløsning for digit...

Modernisert straffesaksregister i Politiet

Ciber moderniserer straffesaksregisteret hos Po...

N5D arkivkjerne for Patentstyret

Cibers N5D arkivkjerne er fleksibel og sikrer f...

God forvaltning av dokumentasjon

Forvaltning av dokumentasjon og dokumentasjonsb...