SSCP - System Security Certified Practitioner

5 dagers kurs
Fakta om kurset: Rettet mot driftspersonell, programmerere, systemadministratorer og støttepersonell. Kurset tar 5 dager. Kursmaterialet er på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Engelsk eksamen. 3 timers regulær eksamen, ingen hjelpemidler tillatt. Eksamen kan tas når som helst på et hvilket som helst Pearson Vue godkjent testsenter.

SSCP tar utgangspunktet i tradisjonelle datasenteroperasjoner, men dekker også skytjenester. Kurset er rettet mest mot «hands on» personell som utfører sikkerhetsoppgaver i sitt daglige virke. SSCP er en fremtidsrettet sertifisering som dekker følgende kunnskapsdomener:

 

1. Access Controls
2. Security Operations and Administration
3. Risk Identification, Monitoring and Analysis
4. Incident Response and Recovery
5. Cryptography
6. Network and Communications Security
7. Systems and Application Security


Som sertifisert SSCP har du bevist at du har det som trengs for å utforme, implementere og administrere cybersikkerhet i datasenter og skytjenester slik at sikkerheten støtter forretningsmålene på en kostnadseffektiv måte. Som sertifisert SSCP du bli medlem av (ISC)², og får tilgang til et bredt spekter av ressurser, pedagogiske verktøy og nettverk muligheter.


SSCP kurset er rettet mot erfarne konsulenter og fokuserer på arkitektur, design, ledelse og risikostyring for skytjenester. I tillegg ser man også på noen av de viktigste juridiske utfordringene som skytjenester bringer inn. Målet med kurset er at man skal forstå og kunne anvende kunnskapene fra pensumet i sitt daglige arbeid umiddelbart etter avsluttet kurs.
Experis Ciber AS hjelper deg hele veien frem til fullført sertifisering som SSCP.

3. februar 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


11. mai 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 23 750,00