ISO/IEC 27001 Lead Implementer (PECB)

4 dagers kurs
Fakta om kurset: Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 implementeringer, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemmelse kan oppnås. Kurset tar 5 dager. Kursmaterialet foreligger på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen siste kursdag. Kursmateriell er tillatt brukt som hjelpemidler.

Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cyber sikkerhet.

 

Lead Implementer kurset fokuserer på implementasjonsaspektet.

 

ISO/IEC 27001- rammeverket omfatter i alt 114 målbare kontroller:

 

1. Information security policies (2 controls)
2. Organization of information security (7 controls)
3. Human resource security (6 controls)
4. Asset management (10 controls)
5. Access control (14 controls)
6. Cryptography (2 controls)
7. Physical and environmental security (15 controls)
8. Operations security 14 controls)
9. Communications security (7 controls)
10. System acquisition, development and maintenance (13 controls)
11. Supplier relationships (5 controls)
12. Information security incident management (7 controls)
13. Information security aspects of business continuity management (4 controls)
14. Compliance; with internal requirements such as policies, and with external requirements, such as laws (8 controls)

 

Kurset muliggjør formell sertifisering som ISO/IEC 27001 implementer på nivåene «provisional», «implementer» eller «lead implementer» avhengig av erfaring. Ettersom man bygger erfaring, kan man re-sertifiseres på høyere nivåer. Sertifisering skjer gjennom PECB og er inkludert i kursprisen. 

 

Kurset tar utgangspunkt i de aktivitetene som må gjennomføres for å få til en vellykket implementering av ISO 27001. Det går gjennom ISO 27001 standarden samt de aktiviteter som skal gjennomføres under en audit. Kurset er praktisk orientert og er lagt opp omkring en case study av en fiktiv bedrift[SAJM2].

 

Experis Ciber AS hjelper deg hele veien frem til fullført sertifisering.

 

For alle våre eksamensrettede kurs fra PECB tilbyr vi deg å følge et senere kurs gratis dersom du ikke består eksamen på første forsøk. Du betaler kun for bevertning.

28. oktober 2019
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 23 750,00