ISO/IEC 27001 Introduction (PECB)

1 kursdag
Fakta om kurset: Primært rettet mot ledere som ønsker å forstå hva overensstemmelse med ISO 27001 innebærer for deres virksomhet. Kurset tar 1 dag. Kursmaterialet foreligger på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Det avholdes ingen eksamen.

Kurset er en en-dags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den. 


Etter avsluttet kurs skal deltakerne vite hva ISO/IEC 27001 i hovedtrekk inneholder, hvilke krav som stilles til et kontinuerlig forbedringsprogram og hvilke krav ISO/IEC 27001 stiller til ledelsens engasjement og oppfølging.

6. mars 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


24. april 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


29. mai 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


21. august 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


25. september 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 4 750,00