ISO/IEC 27001 Introduction (PECB)

1 kursdag
Få en introduksjon til ISO/IEC 27001

Fakta om kurset: Primært rettet mot ledere som ønsker å forstå hva overensstemmelse med ISO 27001 innebærer for deres virksomhet.

 

Kurset tar 1 dag. Kursmaterialet er på engelsk, men kurset kan holdes på norsk etter avtale. Ingen eksamen.

 

Kurset er en en-dags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å iverksette den. 


Etter avsluttet kurs skal deltakerne vite hva ISO/IEC 27001 i hovedtrekk inneholder, hvilke krav som stilles til et kontinuerlig forbedringsprogram og hvilke krav ISO/IEC 27001 stiller til ledelsens engasjement og oppfølging.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug på 906 41 100.

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

Arrangeres følgende datoer:
21. august 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo
Påmelding  12 ledige plasser

25. september 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo
Påmelding  12 ledige plasser

kr 4 750,00
Til kursoversikten