GDPR

2 dagers kurs
Grunnleggende GDPR Fakta om kurset: Rettet mot alle som må forholde seg til GDPR, både på ledelsesnivå og på implementasjonsnivå. Kurset tar 2 dager. Kursmaterialet foreligger på norsk. Kurset kan holdes på engelsk etter avtale. Det avholdes ingen eksamen.

Kurset er ikke-teknisk og gir en innføring i hva GDPR inneholder, hvilke konsekvenser regulativet har for virksomheter, hva virksomhetene må forholde seg til og hva de må etablere for å følge regulativet. Kurset er en gjennomgang av de krav som er i den nye personopplysningsloven og hvilke rettigheter det gir oss som enkelt-personer og plikter det gir de som lagrer opplysninger om oss. Det fokuseres på de praktiske konsekvensene av regulativet.

kr 9 500,00