Grunnleggende GDPR

2 dagers kurs
GDPR på ledelses- og implementasjonsnivå

Fakta om kurset: Rettet mot alle som må forholde seg til GDPR, både på ledelses- og implementasjonsnivå. Kurset tar 2 dager. Kursmaterialet på norsk, men kurset kan holdes på engelsk etter avtale. Ingen eksamen.

 

Kurset er ikke-teknisk og gir en innføring i hva GDPR inneholder, hvilke konsekvenser regulativet har for virksomheter, hva virksomhetene må forholde seg til og hva de må etablere for å følge regulativet.

 

Kurset er en gjennomgang av de krav som stilles i den nye personopplysningsloven, hvilke rettigheter det gir oss som enkelt-personer og plikter det gir de som lagrer opplysninger om oss. Det fokuseres på de praktiske konsekvensene av forordningen.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Bente Schiefloe på 22 34 80 00.

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

Arrangeres følgende datoer:
Det er ikke planlagt noen datoer for dette kurset. Ta gjerne kontakt om du er interessert.
Til kursoversikten