Experis Ciber Security Introduction - Introduksjon til cybersikkerhet

En halv kursdag
Få en enkel og rask introduksjon til cybersikkerhet

Dette er et halvdags-kurs for de som trenger en rask innføring i cybersikkerhet.

 

Det tar for seg grunnleggende risikostyring, virkemidler og fremgangsmåter for innføring av sikkerhet i en organisasjon basert på ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det fokuseres på mulige virkemidler og teknologiske virkemidler.

 

Kurset kjøres på forespørsel.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug på 906 41 100.

 

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

 

 

Arrangeres følgende datoer:
Det er ikke planlagt noen datoer for dette kurset. Ta gjerne kontakt om du er interessert.
Til kursoversikten