Experis Ciber Security Introduction - Cybersikkerhet - Introduksjon

En halv kursdag
Dette er et kurs for de som trenger en innføring i cybersikkerhet. Det tar for seg grunnleggende risikostyring, virkemidler og fremgangsmåter for innføring av sikkerhet i en organisasjon basert på ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det fokuseres på mulige virkemidler og teknologiske virkemidler.

Kurset er rettet mot alle som trenger en rask innføring i cybersikkerhet.

11. november 2019
kl. 08:30 - 11:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 2 375,00