CISSP - Certified Information System Security Professionals

5 dagers kurs
Experis Ciber AS arrangerer et CISSP (Certified Information System Security Professional) kurs i Oslo

Kurset er nå åpent for påmelding. Det er maksimalt 12 kursplasser. Dette er et meget sentralt kurs for alle som jobber med sikkerhet på ledelses-, arkitektur- eller designnivå. CISSP er «gull-standarden» innen internasjonale sertifiseringskurs, og varer i fem intensive dager. Etter kurset kan elevene ta eksamen, og etter bestått eksamen kan de om de er kvalifisert offisielt sertifiseres som CISSP. Kursmateriellet er på engelsk og kurset vil normalt bli holdt på engelsk.

 

CISSP kurset representerer starten på Experis Cibers kursvirksomhet. Kurset har oppstartsgaranti. Dette betyr at når du har meldt deg på, så går kurset. Oppstartsgaranti er noe Experis Ciber vil tilby på alle sine kurs.

 

Nasjonal Sikkerhets Myndighet (NSM) sier at Norge har et stort behov for kunnskap og forståelse når det gjelder cybersikkerhet. De påpeker dessuten at tilnærmingen må være systematisk enn i dag og basert på virksomhetsverdier, sårbarheter og trusselbilde. Akkurat dette er helt sentralt i CISSP pensumet. CISSP kurset bygger på ISO 27001 rammeverket og fokuserer på hvordan en virksomhet kan implementere effektiv sikkerhetsstyring.

 

CISSP kurset er det første i en rekke sertifiseringskurs Experis Ciber vil holde i løpet av året. Allerede en uke etter CISSP-kurset starter vi et CCSP kurs (https://www.isc2.org/Certifications/CCSP) (Certified Cloud Security Professional). CCSP kalles gjerne «CISSP for cloud» og kan tas uavhengig av andre kurs. Se vår kurskatalog og velg deg de kursene som best støtter din jobb og karriere.

 

For mer informasjon se (ISC)2 sine websider: https://www.isc2.org/Certifications/CISSP

 

24. februar 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


4. mai 2020
kl. 08:00 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


24. august 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 23 750,00