CCSP - Certified Cloud Security Professional

5 dagers kurs
Fakta om kurset: Rettet mot sikkerhetsarkitekter, driftsledere, prosjektledere og ledere opp til og med CISO som har fokus på bruk av skytjenester. Kurset tar 5 dager. Kursmaterialet er på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Engelsk eksamen. 3 timers regulær eksamen, ingen hjelpemidler tillatt. Eksamen kan tas når som helst på et hvilket som helst Pearson Vue godkjent testsenter.

Mens CISSP er den mest prestisjefylte internasjonale sertifiseringen for sikkerhetseksperter, er CCSP den raskest økende sertifiseringen. CISSP tar utgangspunktet i tradisjonelle datasenteroperasjoner, mens CCSP har sitt fokus på skytjenester. Innholdsmessig er begge sertifiseringene likeverdige, men med ulikt fokus. CCSP er en fremtidsrettet sertifisering som dekker følgende kunnskapsdomener:

 

1. Architectual Concepts & Design Requirements
2. Cloud Data Security
3. Cloud Platform & Infrastructure Security
4. Cloud Application Security
5. Operations
6. Legal & Compliance

 

Som sertifisert CCSP har du bevist at du har det som trengs for å utforme, implementere og administrere cybersikkerhet i skytjenester slik at sikkerheten støtter forretningsmålene på en kostnadseffektiv måte. Som sertifisert CCSP du bli medlem av (ISC)², og får tilgang til et bredt spekter av ressurser, pedagogiske verktøy og nettverk muligheter.

CCSP kurset er rettet mot erfarne konsulenter og fokuserer på arkitektur, design, ledelse og risikostyring for skytjenester. I tillegg ser man også på noen av de viktigste juridiske utfordringene som skytjenester bringer inn. Målet med kurset er at man skal forstå og kunne anvende kunnskapene fra pensumet i sitt daglige arbeid umiddelbart etter avsluttet kurs.

Experis Ciber AS hjelper deg hele veien frem til fullført sertifisering som CCSP.

 

16. mars 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


1. juni 2020
kl. 08:30 - 16:00
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


31. august 2020
kl. 08:30 - 16:30
Lakkegata 53 0187 Oslo

Påmelding  12 ledige plasser


kr 23 750,00