Brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning

Selvbetjentingsløsning for saksbehandlingen
Utvikling av ny selvbetjeningsløsning for digitalisering av saksbehandlingen

Bakgrunn

NPE og Helseklage har vært opptatt av å se på gode digitale løsninger for å sikre bedre brukertilfredshet og bidra til å effektivisere saksbehandlingen.

 

Et viktig tiltak er å utvikle en brukerportal for erstatningssøkerne. Utvikling av brukerportalen skal støtte opp under Regjeringens digitaliseringsarbeid, slik det bl.a. er beskrevet i «Digitaliseringsrundskrivet».

 

Min Side

Min Side hos NPE og Helseklage er en løsning hvor personer som har søkt om pasientskadeerstatning gjennom NPE, eller som har en klage i Helseklage-systemet, kan logge seg på og følge saken sin. Brukerne logger inn og ser hele historikken i innsendte- og mottatte dokumenter på saken sin. De kan også gi tilbakemeldinger og sende inn kommentarer og dokumentasjon hvis de ønsker det.

 

Ved at brukerne sender inn dokumentasjon digitalt, sparer NPE og Helseklage  tid på å skanne inn brev og dokumenter. Dokumentene går rett inn i saksbehandlersystemet og saksbehandler får umiddelbart beskjed om at noe har kommet inn. Man sparer også tid som tidligere gikk bort i postgang, siden brukerne får beskjed på SMS samme dag som det skjer en endring på saken.

 

Prosjektet

Høsten 2017 satte Ciber i gang arbeidet med ny brukerportal for Min Side for både NPE og Helseklage. Løsningen ble integrert med den sentrale saksbehandlingsløsningen som er basert på Public360. Ciber bistod med både prosjektleder, UX-ressurser, arkitekter og utviklere.

 

Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for de fleste brukere med en sak hos NPE våren 2019. Per september 2019 er det 1200-1300 søkere som benytter løsningen aktivt. Det utvikles og lanseres ny funksjonalitet for å kunne slippe på stadig flere brukere. Planen er at også Helseklage skal utvide med tilgang for flere sakstyper og brukergrupper i løpet av den nærmeste tiden.

 

Gjennom prosjektperioden har løsningen blitt testet på faktiske brukere en rekke ganger, og tilbakemeldingene er svært gode. Brukerundersøkelsene viser at brukerne er fornøyde. De opplever tjenesten som intuitiv og enkel å bruke, og de finner enkelt frem i løsningen.