Effektiv forvaltning gjennom teknologiske og organisatoriske endringer 

Experis Ciber inviterer til frokostseminar 13. mai

Hvordan digitaliseringen kan påvirke måten forvaltningen løser sine oppgaver på, og hvordan den allerede har gjort det

Experis Ciber inviterer til frokostseminar mandag 13. mai.

Torgeir Waterhouse snakker om hvordan digitalisering, vil / kan eller bør forandre hvordan forvaltningen organiserer sine oppgaver. Martin Bould følger opp og tar for seg forhold som gjelder det nye forslaget til arkivlovs paragraf 7 om arkivansvaret for fellesløsninger. Program

0800 – 0830 – Dørene åpnes, servering av frokost

0830 – 0915 – Torgeir Waterhouse, De administrative strukturene må rives?

0915 – 0935 – Pause

0935 – 1005 – Martin Bould, Proveniensprinsippet og andre myter 
Fellesløsninger i forvaltningen – hvem har (arkiv)ansvaret?
Endelig har man fått et fornuftig svar gjennom § 7 i det nye arkivlovutkastet.

1005 – 1030 – Diskusjon


Tid og sted:

Mandag 13. mai 2019 kl. 08.30 – 10.30

Sundtkvartalet, adresse: Lakkegata 53, 0187 Oslo