Brukerorienterte løsninger

Vi lager webløsninger som brukerne elsker!
Brukernes behov er utgangspunktet når vi lager produkter og tjenester.

I Ciber tror vi på en brukerorientert tilnærming når vi skal løse en oppgave. Før vi designer eller utvikler noe, setter vi oss alltid inn i brukernes problemer, behov, oppgaver og kontekst. Dette gjør vi fordi vi vil lage produkter og tjenester som faktisk blir brukt og satt pris på.

 

 

Tjenestedesign

Vi har god erfaring med å bruke metoder fra Tjenestedesign for å forbedre og lage digitale tjenester. Tjenestedesign er en brukersentrert og helhetlig måte å skape tjenester på, der kartlegging av brukeres behov er kjernen. Ofte i dette arbeidet ser vi på tjenesten som en brukerreise, hvor alle kontaktpunkter mellom brukeren, tjenesten og tjenesteleverandøren kartlegges og visualiseres.

 

"Vi vil redusere risikoen for å lage noe som ikke dekker brukernes reelle behov"

 

 

Smidig utvikling og Lean Startup

Vår prosess er basert på prinsipper kjent fra smidig utvikling. Det vil blant annet si at våre tverrfaglige team, jobber iterativt, lager prototyper og brukertester hyppig gjennom hele design- og utviklingsløpet. Vi er også sterkt inspirert av Lean Startup, og vil derfor helst levere "minimumsløsninger" til brukerne eller markedet så fort som mulig – for å få feedback og lære. Dette gjør vi fordi vi vil redusere risikoen for å lage noe som ikke dekker brukernes reelle behov.

 

 

Prinsipper for vår brukerorienterte tilnærming

  • Brukerinvolvering
  • Tverrfaglige team
  • Visualisering
  • Prototyping
  • Hyppig testing