Funksjonell rÄdgivning

Funksjonell rådgivning

Vi hjelper deg med behovsanalyse, spesifikasjonsarbeide og løsningsdesign

Våre funksjonelle rådgivere har som oppgave å hjelpe virksomheter å realisere sine mål gjennom å omdanne behov til verdiskapende tjenester og løsninger.

Teknologi og samfunn er i rivende utvikling med stadig nye utfordringer. Vi sørger for at beslutninger forankres fortløpende, at faglige og lovpålagte krav ivaretas, og at det alltid er virksomhetens reelle behov som realiseres.  

Tjenester

Funksjonell rådgivning er et bredt og mangfoldig fagområde.  Vi skaper gode løsninger for banksektoren, og bidrar til å sikre funksjonelle og effektive netthandelsløsninger. Og vi jobber med nyskapende og utfordrende digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Våre tjenester settes sammen og tilpasses virksomhetens behov:

  • Nå-situasjonsanalyse
  • Funksjonelt målbilde
  • Forretnings- og prosessanalyse
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse
  • Behovsanalyser og kravspesifisering
  • Utforming av løsningsbeskrivelser
  • Sikre forankring av valgte løsninger på riktig nivå
  • Rådgiver i valg av metoder og verktøy
  • Etablering og forvaltning av produktkø

Fagpraksis

Funksjonell rådgivning er en egen fagpraksis i Ciber. Praksisen har et meget godt fagmiljø. Her finner du både noen av våre mest erfarne rådgivere, og konsulenter som er relativt nye i rollen. Praksisen organiserer fagmøter, samlinger, kurs og sertifiseringer som lar medlemmene bygge opp og dele kunnskap med andre kollegaer. Vi arrangerer også åpne frokostseminarer og felles fagmøter med kunder.